LLUCMAJOR

Cardenal Rossell nº 103, baixos
07620 - Llucmajor
Tel/Fax: 971 661 378
Urgències: 971 661 378

ALGAIDA

MANACOR

MONTUÏRI

Carrer del Rei, 5
07210 Algaida
Tel/fax: 971.66.59.22
Urgències: 971.66.13.78

Carrer Historiador Truyols, 2
07500 Manacor
Tel/fax: 971.84.50.47
Urgències: 971.66.13.78

Camí de Ca’n Tamos, s/n
07230 Montuïri
Tel/fax: 971.646.649
Urgències: 971.66.13.78


Home


 

Amb la calor arriben els paràsits!

 

 

Amb la calor arriben també els paràsits, sobretot les puces i les paparres. Ja hem parlat en altres articles sobre la importància de la desparasitació tant interna (cucs intestinals) com externa per mantenir les nostres mascotes sanes, pero ara volem resaltar un aspecte molt important i menys conegut com són les malalties transmeses per aquests tipus de paràsits, que en alguns casos poden ser molt greus per les nostres mascotes i que, a més, ens poden afectar a nosaltres. És el que es coneix com a zoonosi: una malaltia que es transmet dels animals a les persones.

Els paràsits interns més habituals són els cucs intestinals, n’hi ha de plans i de rodons. Generalment donen símptomes en canets i moixets joves: problemas digestius, diarrèes, aprimament i mal pelatge i, fins i tot, anemia. Els cans adults generalment no mostren símptomes i és poc freqüent que es vegin paràsits adults en les femtes, però el que sí eliminen són ous microscòpics que queden a la terra i sobre les herbes i serveixen de font d’infecció per a altres animals i en alguns casos per a les persones.

En les persones les larves dels cucs rodons provoquen el que es coneix com a larva migrans cutània i larva migrans visceral. Els que tenen més riscs són els nens, ja que els agrada jugar amb la terra i generalment s’obliden de rentar-se les mans després de jugar o tocar un animal. Pot ser molt greu quan les larves afecten l’ull, ja que poden provocar lesions irreversibles.

Els cucs plans o tènies també es poden transmetre a les persones, és coneix com a hidatidosis o quist hidatídic. El paràsit forma quists al fetge, pulmons i ronyons. Les persones no mostren símptomes fins que els quists no tenen cert tamany. És una infecció típica del món rural, però aquests cucs els transmeten les puces als cans i als moixos, així que qualsevol animal que tenguem a casa amb puces ens pot contagiar aquesta malaltia.

Altres infeccions que poden afectar als animals i a les persones són les giardies, els coccidis, com el criptosporidium, i la toxoplasmosis. Les persones ens podem contagiar menjant verdures que no s’han rentat correctament.

Les puces, a més del malestar i la picor que provoquen en els nostres animals, també els poden donar al•lèrgies, arribant a fer-los problemes greus a la pell. Com hem dit abans, també poden transmetre un tipus de cucs quan l’animal es llepa i es menja alguna puça, per això és important, a més de donar pastilles per els cucs amb regularitat, posar-los pipetes per evitar que agafin puces.

Les paparres també donen problemes a la pell allà on s’aferren per alimentar-se i poden arribar a provocar anemia en animals molt parasitats. Però, a més, transmeten altres malalties bacterianes mitjançant la picada, que poden arribar a ser molt greus.

La major part d’aquestes bactèries afecten les cèl•lules de la sang, algunes es multipliquen als glòbuls vermells i els rompen, provocant anèmies greus i fan que la pell i les mucoses dels animals tornin grogues (icterícia), és el cas dels anaplasmes en moixos i la babesiosi en cans. Altres infeccions afecten als glòbuls blancs o a vegades a les plaquetes, com en el cas de les rickettsies i l’erhlichiosis. Els símptomes són molt variats i a vegades el diagnòstic pot ser dificultós, el més freqüent és depresió, febre, anemia i problemes articulars.

Aquestes infeccions també poden afectar a les persones si els pica una paparra infectada.

Com veis tant els paràsits intestinals com les puces i les paparres poden tenir conseqüències greus per als nostres animals i per a nosaltres, per si mateixos i per les malalties que transmeten. A més hem de recordar que els que tenen més risc de contreure aquestes malalties són els nens que conviuen amb mascotes, per això, és molt important la desparasitació periòdica tant interna com externa de cans i moixos.

Pregunta’ns quins són els productes i les pautes més adecuades per desparassitars la teva mascota i així evitar malalties.

 

 

Accés usuaris