Home


Raons per esterilitzar la nostra mascota

Raons per esterilitzar la nostra mascota

Fa uns dies, parlant amb una persona que col•labora amb un refugi d’animals, em va comentar la quantitat d’animals que hi ha esperant a ser adoptats i el díficil que és trobar-los família.

Alguns animals es troben perduts pel carrer, d’altres que no poden ser atesos pels seus antics propietaris i acaben en refugis i caneres, i, cada vegada amb més freqüència, ventrades senceres de canets i moixets, que són abandonades a les portes dels refugis o clíniques veterinàrias per “donar-los una oportunitat”, o fins i tot tirades als contenedors de fems!

Quan adquirim un ca o un moix, tant si és mascle com femella, hem de tenir en compte que a partir dels 7-8 mesos ja són capaços de reproduir-se. Els moixos que, en general, són de vida més lliure, llevat d’aquells que viuen a pisos, marxen a buscar parella, poguent-se allunyar molt del lloc on viuen. Durant aquest passejos lluiten amb altres gats i es poden anar encomanant malalties, també és freqüent que tenguin accidents amb cotxes o que es perdin i no puguin tornar a casa.

Si és una moixeta, ben aviat pot quedar gestant. Les gates de mitja tenen entre 3 i 5 gatets per ventrada i quan acaben de deslletar-los ja poden tornar a quedar-se gestants.

Les gosses també arriben a la maduració sexual als 7-8 mesos. El tamany de les ventrades varia bastant en funció de la raça, les races de tamany petit poden tenir entre 4 i 5 canets, les de raça gran poden arribar a tenir-ne 10.

I després que fem amb tants cadells ? Podem intentar buscar-los una família i regalar-los, però molts acabaran en un refugi perque ningú els vol adoptar o, en el pitjor dels casos, en el carrer. En el cas dels gats que viuen a foravila, els gatets es van assilvestrant, acabam tenint una població de mascles i femelles que seguiran criant… I hem de pensar que els gats no són animals de vida silvestre, si no domèstics i que ens hem de cuidar d’ells.

Des de Montuïri Veterinaris us aconsellem sempre esterilitzar les vostres mascotes, sobretot aquelles de vida semi-lliure, però també les que viuen dins la casa, ja que també s’eviten conductes indesitjables com el marcatge en cas dels mascles o malalties com tumors de mama o infeccions de matriu en les femelles.

Hi ha molts de mites envoltant l’esterilització de cans i moixos, com per exemple, que els animals engreixen i perden vitalitat, que els canvia el caràcter, o que és necessari que les femelles tenguin al menys cria una vegada, però tot això no deixen de ser llegendes.

No és necessari que una moixa o una cussa tengui cadells un cop a la vida, no és cert que després tenguin tumors de mama o de matriu, de fet esterilitzant a l’animal eliminem la probabilitat de qualsevol problema de matriu i reduïm la incidència de tumors de mama, que depèn en gran mesura de la influència hormonal.

Tampoc és cert que els canviï el caràcter o perdin vitalitat, segueixen tenint les mateixes ganes de jugar que sempre i en el cas dels cans guardians, el fet d’estar esterilitzats no fa que perdin el seu instint territorial. El que sí que pot fer és que els mascles no siguin tan agressius amb altres mascles i es redueixin les bregues.

Pel que fa a l’augment de pes, és degut a certs canvis metabòlics, però es resol donant a l’animal una dieta equilibrada i el nivell de exercici que necessita.

L’esterilització en les femelles, tant cusses com moixes consisteix en treure els ovaris i la matriu. És realitza una analítica bàsica abans de la cirugia per assegurar que tot està bé, és un procediment de rutina que té pocs riscs i l’animal està recuperat en pocs dies. En el cas dels mascles es lleven els testicles, és una cirugia més sencilla que en les femelles ja que no s’ha d’obrir l’abdomen. Hi ha una altra tècnica que és la vasectomia, en la que es deixen els testícles, d’aquesta manera no es lleva el comportament sexual del mascle però no són fèrtils.

La tinença d’una mascota ens fa responsables d’ella, no només de la seva alimentació, si no també de la seva salut i el seu benestar, i l’esterilització a més de ser un benefici per el nostre animal evita la reproducció indiscriminada i el conseqüent abandonament d’animals.

Vine a l'Hospital i t'informarem sobre els advantatges de l'esterilització per a la teva mascota, a més a Montuïri Veterinàris volem ajudar-te oferint-te unes promocions molt interessants.